Felhasználási feltételek (“ÁSZF”)

Utoljára frissítve: 2016. január 23.

Kérjük, olvassa ezeket a Felhasználási feltételeket (“ÁSZF”, “Felhasználási feltételek”) figyelmesen, mielőtt használná a https://hu.intelligentlabs.org weboldalát (a “Szolgáltatás”), melyet a Rad One LTD (“mi”) működtet.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférése és annak használata azon alapszik, hogy Ön elfogadja és betartja ezeket a Feltételeket. Ezek a Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást, érvényesek.

A Szolgáltatáshoz hozzáférve vagy használva azt Ön egyetért ezen Feltételekhez való kötöttségével.

Vásárlások

Arra biztatjuk Önt, hogy ismerkedjen meg az Áruk Eladásáról szóló 1979. évi törvénnyel, az 1977. évi Tisztességtelen Szerződési Feltételekről szóló törvénnyel és a Tisztességtelen Feltételek a Fogyasztói Szerződésekben c. 1999. évi rendeletekkel.

Ha bármilyen terméket vagy szolgáltatást meg szeretne vásárolni, amely a Szolgáltatáson (“Vásárlás”) keresztül elérhető, akkor megkérhetjük arra, hogy megadjon bizonyos információkat a vásárlásához kapcsolódóan, ideértve többek közt a hitelkártya számát, a hitelkártya lejárati idejét, számlázási címét és a szállítási adatait.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) jogában áll bármilyen hitelkártyát vagy más fizetési módot használni bármilyen vásárláshoz; és hogy (ii) az Ön által szolgáltatott információk valósak, pontosak és teljesek. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a Rad One LTD nem felelős a hamis vagy pontatlan információk benyújtásából eredő veszteségekért vagy károkért.

Az ilyen információk benyújtásával Ön megadja nekünk a jogot arra, hogy az információkat harmadik felek számára továbbadjuk a Vásárlások teljesítésének megkönnyítése céljából.

Fenntartjuk a jogot, hogy megrendelését bármikor megtagadjuk vagy visszavonjuk bizonyos okok miatt, ideértve, de nem kizárólag: a termék vagy szolgáltatás elérhetőségét, a termék vagy szolgáltatás leírásának vagy árazásának hibáit, a megrendelés hibáját vagy egyéb okokat. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a Rad One LTD nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen lemondásból származó veszteségekért vagy károkért.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk vagy visszavonjuk megrendelését, ha csalás, illetéktelen vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

Mi 30 napos pénz-visszafizetési garanciát adunk minden termékre. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a további információkért a support@intelligentlabs.org e-mail címen, rendelési azonosítójával.

3 szállítási lehetőséget kínálunk

  • Elsőbbségi (1-2 Nap)
  • Standard (5-7 Nap)
  • Gyorsított (2-5 Nap)

Visszatérítések

Ha nem elégedett 100 %-ig vásárlásával, Ön visszaküldheti a terméket és teljes visszatértést kaphat vagy kicseréltetheti a terméket egy másikra, legyen az hasonló vagy sem.

A terméket 30 napig visszaküldheti a vásárlás dátumától számítva.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a support@intelligentlabs.org e-mail cmen, hogy visszatértést kaphasson

Rendelkezésre állás, hibák és pontatlanságok

Folyamatosan frissítjük termékeink és szolgáltatásaink kínálatát a Szolgáltatás oldalán. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásunkban elérhető termékek vagy szolgáltatások ára félreárazott, pontatlanul kerültek leírásra vagy nem érhetők el, ill. késedelmeket tapasztalhatunk a Szolgáltatással kapcsolatos információk frissítésében és a más webhelyeken elérhető hirdetéseinkben. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a termék vagy a szolgáltatás hasonló ajánlata nem minősül olyan jogi ajánlatnak, amely jogi következményekkel járhat.

Semmilyen információ pontosságát vagy teljességét nem garantálhatjuk és nem is garantáljuk, ideértve az árakat, a termék képeit, a műszaki adatokat, a rendelkezésre állást és a szolgáltatásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat, és kijavítsuk a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat. A “Rendelkezésre állás, hibák és pontatlanságok” szakasz nem érinti a jelenlegi törvényi jogokat.

Versenyek, nyereményjátékok és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhető versenyekre, nyereményjátékokra vagy egyéb promóciókra (együttesen “Promóciók”) a jelen Feltételektől különálló szabályok vonatkozhatnak. Ha bármilyen promócióban vesz részt, kérjük, olvassa el az alkalmazandó szabályokat, valamint az Adatvédelmi irányelveinket. Ha a Promóció szabályai ellentmondnak ezeknek a Feltételeknek, akkor a Promóciós szabályokat kell alkalmazni. Bármely más “Promóció” feltételei függetlenek e megállapodástól.

Fiókok

Amikor segítségünkkel létrehoz egy fiókot, mindenkor pontos, teljes és aktuális információkat kell megadnia. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, mely a fiókjának azonnali megszűnését vonhatja maga után Szolgáltatásunkban.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszó védelméért, valamint a jelszava alapján végrehajtott bármely tevékenységért, függetlenül attól, hogy a jelszava a Szolgáltatásunknál vagy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásnál szerepel-e.

Ön vállalja, hogy nem adja ki jelszavát harmadik fél számára. A biztonság megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan felhasználásának észlelésekor azonnal értesítenie kell minket.

Felhasználónévként nem használhatja más személy vagy szervezet nevét, vagy amely törvényesen használatra nem áll rendelkezésére, olyan nevet vagy védjegyet, amely más személy vagy szervezet jogaitól függ, mg Ön nem rendelkezik felettük megfelelő jogosultsággal, vagy olyan nevet, mely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy nem vállalunk felelősséget semmiféle veszteségért vagy kárért, amelyet az Ön e tekintetben tett téves bemutatása okoz.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma, funkciói és funkcionalitása a Rad One LTD-nek és annak engedélyezettjeinek kizárólagos tulajdonát képezi és abban is marad. A szolgáltatást szerzői jogok, védjegyek és más törvények védik mind az Egyesült Királyságban, mind külföldön. Védjegyeinket és ruháinkat a Rad One LTD előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban nem szabad használni.

Linkek más webhelyekhez

Szolgáltatásunk tartalmazhat linkeket olyan harmadik fél webhelyeihez vagy szolgáltatásaihoz, amelyek nem a Rad One LTD tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Rad One LTD nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget harmadik személyek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiről vagy gyakorlatáért. Ezenkívül tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rad One LTD nem felelős sem közvetlenül, sem közvetett módon semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalom, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokkal való összefüggés okozott, vagy állítólag okozott, bármilyen ilyen weboldalon, szolgáltatáson vagy ezeken keresztül.

Erősen javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlannak tartja a Rad One LTD-t és annak engedélyezettjeit és engedélyezőit, valamint alkalmazottait, vállalkozóit, képviselőit, tisztségviselőit és igazgatóit minden igénnyel, kártérítéssel, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, költséggel vagy adóssággal szemben, és költségek ellen (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat), amelyek a következőkből származnak, vagy abból adódnak: a) a Szolgáltatás igénybevétele és elérése Ön vagy bármely más személy által, aki a fiókját és jelszavát használja, vagy b) a jelen Feltételek megszegése.

Korlátolt felelősség

A Rad One LTD vagy annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen esetben sem felelnek közvetett, véletlenszerű, speciális, következményes vagy büntető károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a profit elvesztését, az adatok, a felhasználás, a vevőkör vagy más immateriális veszteségeket, amelyek a következőkből származnak: (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés, annak használata, vagy a Szolgáltatás elérésének lehetetlensége; (ii) bármely harmadik fél magatartása vagy tartalma a Szolgáltatásban; (iii) a Szolgáltatástól kapott tartalom; és (iv) az Ön adatainak vagy tartalmának jogosulatlan elérése, használata vagy módosítása, jótállás, szerződés, károkozás (ideértve a gondatlanságot) vagy más jogi elmélet alapján, függetlenül attól, hogy tájékoztatva lettünk-e vagy sem az ilyen kár lehetőségeiről, és még akkor is, ha az itt ismertetett jogorvoslatról kiderül, hogy nem érte el alapvető célját.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Szolgáltatás igénybevétele az Ön kizárólagos felelőssége. A Szolgáltatást “AHOGY VAN” és “AHOGY ELÉRHETŐ” alapon nyújtják. A Szolgáltatás bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül kerül nyújtásra, ideértve, de nem kizárólagosan, a forgalmazhatóságot, az adott célra való alkalmasságot, a jogsértéstől való mentességet vagy a teljesítés folyamatát.

A Rad One LTD leányvállalatai, partnerei és engedélyezettjei nem szavatolják, hogy a) a Szolgáltatás folyamatosan, biztonságosan vagy bármikor, bármilyen helyen elérhetővé válik; b) a hibákat vagy hiányosságokat kijavítják; c) a Szolgáltatás mentes vírusoktól vagy más káros komponensektől; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Kivételek

A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül és a jelen feltételek bármely más rendelkezésétől függetlenül, a Rad One LTD semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Ön vagy bármely más személy felé bármilyen közvetett, véletlenszerű, következményes, különleges, büntető vagy példaértékű veszteségért vagy kárért, amely a Szolgáltatáshoz, ezen Feltételekhez, a Feltételek tárgyához, a Feltételek megszüntetéséhez vagy más módon kapcsolódva, ideértve, de nem kizárólagosan, a személyi sérülést, az adatvesztést, az üzleti, a piacok, megtakarítások, jövedelmek, nyereség, felhasználás, előállítás, jó hírnév vagy vevőkör veszteségét, várhatóan vagy más módon, vagy gazdasági a felelősség bármely elmélete alapján (akár szerződéses, desztináció, szigorú felelősségvállalás, akár más elmélet, törvény vagy szabályzat alapján), tekintet nélkül bármilyen hanyagságra vagy egyéb hibára vagy a Rad One Kft., vagy bármely más olyan személy által elkövetett jogsértésért (ideértve nem kizárólagosan a súlyos gondatlanságot és az alapvető jogsértéseket is), vagy bármely olyan személyért, akinek a Rad One LTD felelősséggel tartozik, és még akkor sem, ha a Rad One LTD-t értesítették a lehetőségről ilyen veszteség vagy kár felmerülése esetén.

Irányadó jog

Ezeket a feltételeket Anglia és Wales törvényeivel összhangban kell alkalmazni és értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós rendelkezésekre.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének végrehajtásának elmulasztása nem tekinthető e jogok lemondásának. Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezését érvénytelennek vagy bíróság által végrehajthatatlannak ítélik meg, akkor a jelen feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak. Ezek a Feltételek képezik a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos teljes megállapodást köztünk, és felváltják a Szolgáltatással kapcsolatos korábbi megállapodásainkat.

Változtatások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, megpróbáljuk Önt legalább 30 nappal előre értesíteni, mielőtt bármilyen új feltételek hatályba lépnének. Az, hogy mi jelent lényeges változást, kizárólag saját belátásunk szerint kerül meghatározásra.

Ha továbbra is hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja azt, miután ezek a revíziók hatályba léptek, beleegyezik abba, hogy kötelezi magát a felülvizsgált feltételeknek megfelelően. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor abba kell hagynia a szolgáltatás használatát.

Adatvédelmi és süti irányelvek

Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveinket és a Süti irányelveinket. Ön elfogadja, hogy az itt említett irányelvek részét képezik ezeknek a feltételeknek. A Szolgáltatás használata előtt el kell olvasnia az Adatvédelmi irányelveinket és a Süti politikánkat.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ha bármilyen kérdése merült fel ezekkel a Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Igényeljen 15 %-os kedvezményt első megrendelésre

Adja meg e-mail címét, hogy megkapja az 15 %-os kedvezmény kupont